Introduction

UNIVERSAL HYGIENIC FOOD CERTIFICATION RESEARCH COUNCIL Ltd.

(युएचएफ सर्टिफिकेशन काउन्सील) UHF Certification Council

मानिसलाई स्वस्थ स्वास्थ्य, सुख, शान्ति र समृद्धशाली बनाउनमा खानेकुराको महत्वपूर्ण भूमिका भएकोले उपभोक्ताको खाद्य अधिकार सुरक्षा र मानव स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ, सफा, ताजा, स्वस्थकर, गुणस्तरीय, शुद्ध शाकाहारी एवं हाईजेनिक खाना उपलब्ध गराउन एक स—शक्त संस्थाको आवश्यकता अनुसार अन्तराष्ट्रिय स्तरका लागि यस युनिर्भसल हाईजेनिक फुड सर्टिफिकेशन काउन्सील (युएचएफ सर्टिफिकेशन काउन्सील) को स्थापना भएको हो ।

युएचएफ सर्टिफिकेशन काउन्सीलले बजारमा रहेका बिभिन्न खाद्यउद्योग तथा खाद्यवस्तुहरु मध्येका योग्य खाद्य र अखाद्य वस्तुहरुका विषयमा आम उपभोक्ताहरुमा खाद्यचेतना जागृत गर्दै कृषि, खाद्य उद्योग र खाद्यवस्तुहरुको गुणस्तर निरीक्षण तथा परिक्षण गरी उपभोग्य खाद्यवस्तुको वैज्ञानिक प्रविधिद्धारा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुणस्तर प्रमाणित गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।
यस हाईजेनिक गुणस्तर प्रमाणिकरण कम्पनी तथा समूहले संयुक्त रुपमा खाद्य गुणस्तर सम्बन्धी ४ प्रकारका प्रमाणपत्रहरु प्रदान गर्नेछ । जसमा  १. हाईजेनिक,  २. भेजिटेरियन,  ३. अग्र्यानिक र ४. हलाल रहेका छन ।

स्वदेश तथा विदेशका सम्बन्धीत निकाय, गुणस्तर प्रमाणिकरण कम्पनी, संघ संस्था र उद्योग, खाद्य सामाग्रीहरुसंग सहकार्य गरी स्वदेशीमा उत्पादित गुणस्तर प्रमाणित खाद्यवस्तुहरुको विश्वब्यापी प्रचार—प्रसार, बजार व्यवस्थापन एवं बिक्रि बितरण लगायत स्वस्थकर गुणस्तरीय उत्पादनलाई विश्वबजारमा पुर्याउने कार्य गर्नेछ ।

 

Introduction:

A good health is additive to fill joy in human’s life which derives from quality food. To fabricate ease with excellent organic food with international standard & norms to all vegetarian is the motto of UHF Certification Council from the day of its establishment.

To create hygienic world the institution make random sampling for infected and disinfection agro product available in the market. UHF Certification Council provides QC certification to those samples which is verified with quality trail as per international norms that meet up with quality standard. We provide certification in four different categories named as Hygienic, Vegetarian, Organic & lastly the Halal.

In association with national/international agencies & food producer the actual message of Hygienic, Vegetarian, Organic and Halal certified Nepali agro product will circulate worldwide which is proactive to expand domestic brand.

 

Ours Services:

Food Quality Certification Council:

  • Hygienic Certification
  • Organic Certification
  • Vegetarian Certification
  • Halal Certification

-Food Testing & Services

-Food hygienic process & nutrition system

Hygienic Food International Services:

  • Herbal, Organic, Veg. & Halal goods supply
  • Marketing of agricultural production
  • Hygienic Food Training & Awareness
  • Agro training for farmer
  • Food Expo/Road Shows

Food Quality Research Council

Agro Friendly Tourism Development Program