Wednesday 17th of July 2024

Welcome to UHF Certification Council

UHF Certification Council ‘HYGIENIC WORLD’

Welcome to Hygienic World !!

It is a universal right of all consumers and citizens to use hygienic, quality product of consumable goods. Universal Hygienic Food (UHF) Certification Council Ltd. Co. was established to protect concerned consumers’ rights on public health, improve qualitative system in production completing and follow quality improvement system according to standards of national and international objectives and policy guidelines. It has also aimed to collaborate with national and international organizations, authorities, companies and groups to collaborate in improving food quality system and certification.

The council has a vision to move ahead by adopting collective advice, suggestions and experience of experts of quality food products areas, providing attentions to the theories propounded by elite people and their religious values and customs for quality consumption behavior of human life.

UHF Certification Council

FOOD QUALITY CERTIFICATION & RESEARCH COUNCIL

(युएचएफ सर्टिफिकेशन काउन्सील) UHF Certification Council

यो एक स्वतन्त्र मूल्याकंन र प्रमाणिकरण काउन्सील हो । गुणस्तर प्रमाणिकरणको मूल्य र मान्यता अनुरुप चेकजाँच गरी निष्पक्ष रेकर्ड राख्नुका साथै ब्यवस्थापन, ब्यापारमा थप गुणस्तर बृद्धि, उपभोक्ताप्रतिको जिम्मेवारी बोधका विषयहरुको विकासमा सघाँउने कार्य लगायत यस कम्पनीले ब्यवस्थापन प्रणालीमा आईपर्ने बाधा अडचनको निराकरणका लागि आवश्यक निवारणका उपायहरु प्रदान गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप चेकजाँच र प्रमाणिकरण सेवाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।
उपभोक्ताको खाद्य अधिकार सुरक्षा र जन स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ, स्वस्थकर, गुणस्तरीय, शुद्ध एवं हाईजेनिक खानासम्बन्धी खाद्य चेतना जागरण र खाद्य वस्तु लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको गुणस्तर बृद्धिका लागि एक स—शक्त संस्थाको आवश्यकता भए अनुसार यस युनिभर्सल हाईजेनिक फुड सर्टिफिकेशन रिर्सच काउन्सील लिमिटेड (युएचएफसर्टिफिकेशन काउन्सील) को स्थापना भएको हो ।
युएचएफ सर्टिफिकेशन काउन्सीलले प्रमाणिकरणमा उल्लेखनीय अवधारणाको परिपालन गरी खाद्य सुरक्षा, गुणस्तरीयता, ग्राहकको सन्तुष्टी लगायतका विषयमा चेकजाँच गर्छ । यस समूहले अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठान, काउन्सील, बोर्ड, संस्था समूह कम्पनीहरुले प्रतिपालन गरेका नीतिनियम मूल्य मान्यताको पालना एवं विश्वब्यापी कायम मान्यताका रुपमा ब्यक्तिगत, कानूनी र संस्थागत प्रक्रियामा विकासका कार्य गर्दछ ।
काउन्सीलले कृषि क्षेत्र, खाद्यउद्योग तथा खाद्यवस्तुहरुका विषयमा आम उपभोक्ताहरुमा खाद्यचेतना जागृत गर्दै कृषि खाद्यवस्तुहरुको गुणस्तर मूल्याकंन गरीउपभोग्य खाद्यवस्तुको वैज्ञानिक प्रविधिद्धारा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुणस्तर प्रमाणित गर्ने कार्य गर्नेछ । साथै सम्बन्धीत निकाय र सरोकारवालाहरुको सहभागीतामा समयसापेक्ष खाद्यचेतना जागरण, उपभोक्ताहित संरक्षण सम्र्बद्धन, बजार अनुगमन र गुणस्तर प्रणाली प्रर्वद्धन जस्ता कार्यहरु सञ्चालन गर्नेछ ।
स्वदेश तथा विदेशका सहयात्रीहरु संग हातेमालो गरी गुणस्तरीय खाद्यवस्तुहरुको विश्वब्यापी प्रचार—प्रसार, बजार व्यवस्थापन एवं बिक्रि बितरण लगायत नेपाली उत्पादनलाई विश्वबजारमा पुर्याउने कार्य गर्नेछ ।
आयुर्वेदिक जडीबुट्टी, बनस्पति र कृषि खाद्यवस्तुहरु सम्बन्धी खोज, अनुसन्धान, अध्ययन र संरक्षण सम्वद्र्धनका साथै अन्तराष्ट्रियस्तरको खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला (ल्याब) को स्थापना र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य काउन्सीलको रहेको छ ।
Introduction:

Universal Hygienic Food Certification Research Council Ltd. (UHF Certification Council) is an independent evaluation and certification council.  The council is engaged with the activities like keeping recodes of examination of goods and services according to values and beliefs of quality certification. It provides alternative remedies of hindrances of company and organization management and inhancing additional marketing by heling consumers of their responsibility awareness following national and international standard of examination and certification.

UHF also assisting in developing awareness on consumers’ security, food security, awareness of clean, healthy, pure and hygienic quality food products. There is a need of strong and recognized organization to improve the quality of food products and regular consumable goods that lead to establish Universal Hygienic Food Certification Research Council Ltd. (UHF Certification Council).

UHF Certification Council checks and examines following the concepts clauses and requirements listed for certification in food security, level of quality including consumers’ satisfaction. The organization follows and implements the values, rules and regulations established by international trusts, council, boards and organizations developing universal acceptance of individual values, legal process and organizational procedures.

Council provides the certification in agriculture sector, food industries and food goods with increasing awareness among consumers after the evaluation of quality based on scientific technology used in international quality standard certification. The council also operates timely food awareness building activities, protection and promotion of consumers ’benefits, marketing monitoring and promotion of quality system with equal participation of concerned authorities and stakeholders with national and international collaborations.

The organization assists worldwide advertisement of quality food products, marketing management and sales distribution.

Research Council aims to establish an international level Food Quality Laboratory (FQ Lab) for the protection and promotion of herbal medicine and plants, research and study on agricultural food products.

Ours Services:

Food Quality Certification Council:

  • Hygienic Certification
  • Organic Certification
  • Halal Certification

Food Testing & Services

Food hygienic process & nutrition system

Herbal, Organic, Veg. & Halal goods supply

Marketing of agricultural production

Hygienic Food Training & Awareness

Agro training for farmer

Food Expo/Road Shows

              

Hygienic Certification Promotion global business

Check certificate expiry dateOnline Apply

Our Client

LATEST NEWS

Hygienic Food for Healthy Life

Quality food for healthy life

- UHFCRC

Upcoming Events

Hygienic Food Expo

Hygienic Food Expo

Food Awarness

Hygienic food for healthy life  

Global Marketing

This site is under construnction. We will go live soon

Consumer Rights

This site is under construnction. We will go live soon.

Food Friendly Tourism

This site is under construnction. We will go live soon.

Hygienic Members

Videos